ČLANOVI I AKTIVNOSTI

  PREDSJEDNIK:

  Stjepan Juraić

  TAJNIK:

  Tomislav Cerovečki

  BLAGAJNIK:

  Igor Križ

  VODITELJ:

  Emil Turi

  OSOBA ZADUŽENJA ZA NOŠNJE:

  Suzana Rendić

  LIKVIDATOR:

  Kristijan Matijašević

  UPRAVNI ODBOR:

  Stjepan Juraić

  Tomislav Cerovečki

  Igor Križ

  Emil Turi

  Vesna Heinelt

  Drago Vaclavek

  Tomislav Horvat

  NADZORNI ODBOR:

  Goran Penezić (predsjednik)

  Ljubica Matijašević (član)

  Monika Križ (član)

  PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

  Igor Križ

AKTIVNI ČLANOVI KUD-a KAMEN SIRAČ

Balder Filip

Cerovečki Ivana

Cerovečki Tomislav

Filipin Valentino

Fires Kristijan

Hasl Dragica

Heinelt Vesna

Horvat Mihaela

Horvat Tomislav

Hroh Marijana

Ivanišević Matija

Ivanišević Ruth

Juraić Stjepan

Joščak Violeta

Korman Marina

Križ Igor

Križ Monika

Krehov Jasmina

Krehov Vladimir

Logar Monika

Lončar Anita

Matijašević Branislav

Matijašević Kristijan

Matijašević Ljubica

Miler Božica

Mušan Ivan

Penezić Goran

Rambousek Renata

Rendić Darko

Rendić Suzana

Sakař Nera

Supan Damir

Supan Iva

Supan Maja

Supan Snježana

Turi Emil

Vaclavek Drago

Vaclavek Maja

PODUPIRAJUĆI ČLANOVI

Getliher Ana

Getliher Eugen

Hroh Josip

Juraić Ljerka

Klobučar Slavko

Krajcer Josip

Krajcer Mirjana

Križ Ivanka

Kufner Đurđica

Kufner Zdravko

Martinović Željka

Matacun Ana

Matacun Ivan

Mik (Ivančić) Marica

Miler Branimir

Miler Milica

Penezić Dalija

Rambousek Davor

Terer Ana-Marija

Šuvak Mario

MLADEŽ

Balder Andrej

Balder Matej

Novak Marin

Vaclavek Nikol

Vitina Lana

Biondić Nika

Šmidt Maja

Munić Leo

Baron Antonia

Krehov Leonarda

Krehov Lucija

Logar Lorena

Holovka Filip

Holovka Josip

AKTIVNOSTI

– očuvanje i njegovanje izvornih običaja, pjesama i plesova, te ostalog narodnog blaga svog kraja,

– sudjelovanje u raznim manifestacijama svog kraja, a i šire,

– izvođenje prigodnih i dramskih programa,

– suradnja s ostalim udrugama slične aktivnosti,

– nastupi na raznim smotrama,

– gostovanja u Hrvatskoj i inozemstvu,

– osnivanje podmlatka, okupljanje novih članova,

– proširenje postojećeg fundusa narodnih nošnji i tamburaških instrumenata.