ČLANOVI I AKTIVNOSTI

  PREDSJEDNIK:

  Stjepan Juraić

  TAJNIK:

  Snježana Supan

  BLAGAJNIK:

  Željko Zulumovski

  VODITELJ:

  Emil Turi

  OSOBA ZADUŽENJA ZA NOŠNJE:

  Suzana Rendić

  LIKVIDATOR:

  Kristijan Matijašević

  UPRAVNI ODBOR:

  Stjepan Juraić

  Snježana Supan

  Željko Zulumovski

  Emil Turi

  Suzana Rendić

  Igor Križ

  Matija Ivanišević

  NADZORNI ODBOR:

  Goran Penezić

  Željko Zulumovski

  Ljubica Matijašević

AKTIVNI ČLANOVI KUD-a KAMEN SIRAČ

Ivan Brdar

Renato Filipin

Valentino Filipin

Dragica Hasl

Vesna Heinelt

Tomislav Horvat

Iva Hroh

Marijana Hroh

Matija Ivanišević

Stjepan Juraić

Tihana Kaćera

Elenora Korman

Marina Korman

Igor Križ

Monika Križ

Jasmina Krehov

Vlado Krehov

Julian Logar

Monika Logar

Branislav Matijašević

Kristijan Matijašević

Ljubica Matijašević

Mato Munić

Ivan Mušan

Ines Panifer

Goran Penezić

Tihana Petran

Renata Rambousek

Darko Rendić

Suzana Rendić

Stjepan Salopek

Alen Sestrić

Damir Supan

Iva Supan

Maja Supan

Snježana Supan

Ivan Šepl

Mario Šuvak

Ana-Marija Terer

Mateja Topalović

Emil Turi

Domagoj Vončina

Željko Zulumovski

Rebeka Župan

PODUPIRAJUĆI ČLANOVI

Ana Getliher

Eugen Getliher

Josip Hroh

Slavko Klobučar

Josip Krajcer

Ivanka Križ

Đurđica Kufner

Zdravko Kufner

Liduška Marin

Mirko Marin

Željka Martinović

Ana Matacun

Ivan Matacun

Franjo Mik

Marica Mik (Ivančić)

Branimir Miler

Dalija Penezić

Damir Penezić

Davor Rambousek

AKTIVNOSTI

– očuvanje i njegovanje izvornih običaja, pjesama i plesova, te ostalog narodnog blaga svog kraja,

– sudjelovanje u raznim manifestacijama svog kraja, a i šire,

– izvođenje prigodnih i dramskih programa,

– suradnja s ostalim udrugama slične aktivnosti,

– nastupi na raznim smotrama,

– gostovanja u Hrvatskoj i inozemstvu,

– osnivanje podmlatka, okupljanje novih članova,

– proširenje postojećeg fundusa narodnih nošnji i tamburaških instrumenata.