PAURSKI RJEČNIK

O NARODNOM GOVORU

Riječi i izrazi iz igrokaza:

A
– Ajd pogod! = Hajde pogodi!
-Ajde idemo! = Hajde idemo!
– ajmo = hajdemo
– ak = ako
– al = ali
– alaj = uzvik u desetercima kojim se nešto posebno ističe
– ašikujte = ljubujte, udvarajte
– avlija = dvorište
B
– b = bi (bih)
– baclo = bacilo
– biće = bit će
– bježat = bježati
– budža = okićeni štap s kvrgom na vrhu
Č-Ć
– čaki = ocu
– čeljad = ukućani
– čiča = stariji čovjek
– Čuće te mama! = Čut će te mama!
– ćaća = otac
– ćela = htjela
– ćeri = kćeri
– ćerka = kćerka
– ćmo = ćemo
D
– da j = da je
– Da l bi se tu moglo prenoćit? = Bili se tu moglo prenoćiti?
– dašta = nego što
– dede = daj
– delije = zsdrave, jedre i naočite osobe
– dika = dragi
– divana = govora
– djevojki = djevojci
– Dobarveče! = Dobra večer!
– doć = doći
– dođte = dođite
– dogodne = dogodine
– doli = doline
– dolje = doline
– dovedte = doveditedrnjkati = svirkati na tamburu
– Drž se! = Drži se!
– džaba = badava
Đ
– đe = gdje
– …đe ćeš ti spremt jabku. = …gdje ćeš ti spremiti jabuku.
– …đe ko oće. = gdje tko hoće.
– …đe s? = …gdje si?
– đuvegija = mladoženja
E
– El ćmo… = Hoćemo li…
– …el vi to čujete? = …čujete li vi to?
– es = jesi li
– Este l vidli kak se… = Jeste li vidjeli kako se…
F
– fali = nedostaje
G
– garave = crne
– gledo = gledao
– gra = grah (gen. graa)
– grešimo = griješimo
I
– id = idi
– Idemo kuć! = Idemo kući!
– igro = igrao
– iljade = hiljade
– imat = imati
– isprosli = isprosili
– izljubt = izljubiti
– …ja ć te čekat. = …čekat ću te.
K
– Kad? = Kada?
– Kak ste? = Kako ste?
– Kaku? = Kakvu?
– Kakvo j? = Kakvo je?
– kapija = široka vrata na ogradi
– kaž = kaži
– ko = kao
– Ko b drugi… = Tko bi drugi…
– Kolko? = Koliko?
– Kom? = Kome?
– komšiluk = susjedstvo
– kru = kruh
– …kruva i oraja. = …kruha i oraha.
– kuć = kući
L
– lagav = bure
– leđma = leđima
– lomt = lomiti
LJ
– ljepa = lijepa
– ljub = ljubi
M
– majki = majci
– medna usta = slatka usta (za poljubac)
– men = meni
N
– nakrilče = dijete koje se stavlja mladoj u krilo izražavajući želju da ona brzo rodi, da bude
  “plodna i rodna”
– nana = mama
– ne brin = ne brini
– ne čini se = ne pravi se
– nedljom = nedjeljom
– nek = neka
– nekolko = nekoliko
– ne more = ne može
– ne smjem = ne smijem
– Neš reć… = Nećeš reći…
– nešt = nešto
– Ne zamjerte = Ne zamjerite
– ništ = ništa
NJ
– nji = njih
O
– obavli = obavili
– Oć te l dat… = Hoćete li dati…
– oćeš = hoćeš
– Oću, ma oću, mama! = Hoću, ma hoću, Mama!
– odčept = odčepiti
– odlazit = odlaziti
– odma = odmah
– … odma vam! = …odmah ovamo!
– odnjet = odnijeti
– oš-neš = hoćeš – nećeš
P
– paz = pazi
– pendžer = prozor
– peškir = ručnik
– pjevo = pjevao
– plant = planuti
– pokazat = pokazati
– poklopjo = poklopio
– pokrit = pokriti
– ponudt = ponuditi
– poso = posao
– postat = postati
– potražt = potražiti
– predat = predati
– prepoznat = prepoznati
– presane = presahne
– preskakat = preskakati
– prestante = prestanite
– preval = prevali
– priđ = priđi
– pripremla = pripremila
– prođte = prođite
– proveseli = proveselili
R
– rakja = rakija
– rubne = rubine
S
– sam = samo
– siromaka = siromaha
– složte = složite
– sljeva = slijeva
– smija = smijeha
– smirte = smirite
– snaja = snaha
– spavat = spavati
– sprem = spremi
– Srema = Srijema
– stan = stani
– stante = stanite
– starji = stariji
– stiskat = stiskati
– struga = prolaz u ogradi, potrgana ograda
– svako = svatko
– svedno = svejedno
Š
– …šalt s menom! = … šaliti sa mnom!
– šenca = pšenica
– šlingeraji = predmeti izvezeni koncem
– šljivar = šljivik
– šta = što
– … šta b… = … što bih…
T
– tak = tako
– taki = takav
– tam = tamo
– teb = tebi
– teraj = tjeraj
– tolko = toliko
– trbu = trbuh
– trema = trijema
U
– umret = umrijet
– ustante = ustanite
– uteko = utekao
– uvjek = uvijek
V
– vamo = ovamo
– vatajte = hvatajte
– vidjo = vidio
– vidli = vidjeli
– Viđet će mama! = Vidjet će mama!
– Viđte vi to! = Vidite vi to!
– vratnica = stupci na vratima u ogradi
– vredne = vrijedne
– vreme = vrijeme
Z
– zabilježt = zabilježiti
– zagledo = zagledao
– zaokupli = zaokupili
– zašt = zašto
– zvan = pozvan